Thước thuỷ Sola dạng X

Tại sao nên sử dụng thước thuỷ sola dạng X

Trong xây dựng bạn sẽ cần biết chính xác độ bằng phẳng trên một tiết diện nhỏ nào đó để từ đó nghiên cứu, tính toán thi công trong thời gian nhanh nhất, khi đó thức thuỷ dạng X sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Thước thuỷ sola dạng X tạo nên sự chuyên nghiệp trong công việc của bạn với thiết kế bền, nhẹ và thẩm mĩ.

 Hướng dẫn sử dụng thước thuỷ sola dạng X

 
– Đặt thước thuỷ trên vị trí cần kiểm tra độ bằng
– Nhìn thuỷ trên thước đo. Nếu mức thuỷ ở vị trí cân bằng thì vị trí đó đạt chuẩn mặt phẳng.
 

Một số vấn đề thường gặp

– Kết quả sai: do sử dụng đo trên mặt phẳng nhưng đặt thước thuỷ bị gồ bởi đồ vật nhỏ 
– Sử dụng lâu thước bị bẩn có thể làm mờ vị trí thuỷ, kết quả xem không chính xác, hoặc huỳnh quang yếu đi việc xem thuỷ khó khăn hơn.

 
Xem
Thước thuỷ Sola BIG X 3 200

define_rating: 2.9/5 (11 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola BIG X 3 180

define_rating: 2.5/5 (11 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola BIG X 3 150

define_rating: 3.2/5 (10 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola BIG X 3 120

define_rating: 3.4/5 (13 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola BIG X 3 100

define_rating: 2.6/5 (10 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola BIG X 80

define_rating: 2.9/5 (14 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola BIG X 60

define_rating: 3.2/5 (11 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola BIG X 50

define_rating: 2.8/5 (12 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola BIG X 40

define_rating: 2.5/5 (10 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola BIG X 30

define_rating: 2.8/5 (10 define_rating_total_vote)

Đối tác