Thước thuỷ sola dạng hộp

Tại sao nên sử dụng thước thuỷ sola dạng hộp

Trong xây dựng bạn sẽ cần biết chính xác độ bằng phẳng trên một tiết diện nhỏ nào đó để từ đó nghiên cứu, tính toán thi công trong thời gian nhanh nhất, khi đó thức thuỷ dạng hộp sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Thước thuỷ sola dạng hộp tạo nên sự chuyên nghiệp trong công việc của bạn với thiết kế bền, nhẹ và thẩm mĩ.

 Hướng dẫn sử dụng thước thuỷ sola dạng hộp

 
– Đặt thước thuỷ trên vị trí cần kiểm tra độ bằng
– Nhìn thuỷ trên thước đo. Nếu mức thuỷ ở vị trí cân bằng thì vị trí đó đạt chuẩn mặt phẳng.
 

Một số vấn đề thường gặp

– Kết quả sai: do sử dụng đo trên mặt phẳng nhưng đặt thước thuỷ bị gồ bởi đồ vật nhỏ 
– Sử dụng lâu thước bị bẩn có thể làm mờ vị trí thuỷ, kết quả xem không chính xác, hoặc huỳnh quang yếu đi việc xem thuỷ khó khăn hơn.

 
Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp BIG RED 3 240

define_rating: 2.6/5 (17 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp BIG RED 3 200

define_rating: 2.9/5 (29 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp BIG RED 3 180

define_rating: 2.3/5 (21 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp BIG RED 3 150

define_rating: 2.6/5 (20 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp BIG RED 3 120

define_rating: 2.5/5 (26 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp RED 3 100

define_rating: 2.3/5 (14 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp RED 3 80

define_rating: 3.3/5 (22 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp RED 3 60

define_rating: 2.4/5 (14 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp CORDINAT

define_rating: 2.7/5 (15 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AVD 80

define_rating: 2.9/5 (21 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AVD 60

define_rating: 3.0/5 (24 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AVD 40

define_rating: 2.4/5 (23 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AV 200

define_rating: 2.2/5 (14 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AV 180

define_rating: 2.4/5 (18 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AV 150

define_rating: 2.4/5 (19 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AV 120

define_rating: 2.8/5 (19 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AV 100

define_rating: 2.4/5 (17 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AV 80

define_rating: 2.3/5 (16 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AV 60

define_rating: 2.8/5 (16 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AV 50

define_rating: 2.8/5 (17 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AV 40

define_rating: 2.7/5 (15 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AV 30

define_rating: 3.2/5 (14 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AZB 3 200

define_rating: 2.5/5 (15 define_rating_total_vote)

Xem
Thước thuỷ Sola dạng hộp AZB 3 180

define_rating: 2.3/5 (18 define_rating_total_vote)

Đối tác